Foto: Ingeliv Aadland NPK - Ingeliv Aadland / NPK

Her hamnar all innsamla glas- og metallemballasje

Vi har besøkt verksemda som tek i mot all innsamla glas- og metallemballasje frå bygd og by i Noreg. Alt knusande skal derimot ikkje glasdunken, og eggekartongane våre bør heller ikke i papirdunken.