Saka er oppdatert tysdag kveld:

Ulstein kommune har i kveld avgjort at alle skulane skal stengje klokka 12.00 onsdag.

SFO-tilbodet blir stengt klokka 13.00, og alle barnehagane i kommunen skal stenge klokka 14.00.

– Vi har gjort ei samla vurdering, og landa på denne avgjerda. Buss-selskapet Fram har bestemt seg for å framskunde alle skulerutene til klokka 12.10, så då meiner vi at den beste løysinga er å ha skulane opne til klokka 12.00, seier ordførar Stian Skorgen Scheide.

Skulefritidsordningane er ope til klokka 13.00, og ordføraren ber foreldre og føresette hente borna slik at dei kjem seg trygt heim.

Alle borna som går i barnehage i Ulstein må hentast før klokka 14.00 onsdag.

Tysdag ettermiddag var kommuneleiingane i både Ulstein og Hareid i møte med Statsforvaltaren.

Like etter møtet sa Ulstein-ordførar Stian Skorgen Scheide dette:

– Vi har bestemt at både skular og barnehagar skal ha ope som vanleg onsdag. Men vi oppmodar foreldre og føresette om å hente borna tidlegare på SFO og i barnehagen.

Tysdag kveld avgjorde Ulstein kommune også at kulturskulen skal halde stengt onsdag ettermiddag/kveld.

I Hareid blir det vanleg drift i skulane og barnehagane onsdag, fortel ordførar Bernt Brandal.

Bernt Brandal Foto: Arkivfoto/Andreas Bjerknes

– Foreldre og føresette har fått beskjed om det varsla vêret. Onsdag morgon/formiddag vil vi i kriseleiinga ta ei ny vurdering på om vi bør stenge SFO og undervisninga i kulturskulen og på Ressurssenteret, seier Brandal.

Så de ber førebels ikkje foreldre og føresette om å hente borna tidlegare på SFO og i barnehagane?

– Nei. Vi vurderte det same som Ulstein har landa på, men Hareid ligg på andre sida av øya og kan blir treft mildare av uvêret. Uansett tek vi ei ny vurdering onsdag morgon.

Både Scheide og Brandal ber innbyggarane sikre lause gjenstandar utandørs og elles halde seg inne viss ein ikkje ut.

Kriseleiinga i begge kommunar skal ha nytt møte onsdag morgon.

Hareid og Ulstein Foto: Google Maps