Berre Sula, Giske og Skodje kommunar har større fødselstettleik enn Hareid.

Det viser Statistisk Sentralbyrå sin fødselsstatistikk for dei tre første kvartala i 2015.

Formelen for fødselstettleik er «innbyggartal delt på fødde». Det kan sjå ut som om enkelte kommunar fungerer som reirplassar (d.v.s. bu- og oppvekstområde) for større plassar.

Både Sula, Giske og Skodje har denne funksjonen overfor Ålesund, medan Hareid si høge plassering på statistikken må kome av at kommunen har denne funksjonen overfor både Ålesund og Ulstein.

Bykommunane kjem langt ned på denne statistikken. Det same gjer dei små utkantkommunane, der det skjer ei gradvis forgubbing.

Topp 4 når det gjeld fødselstettleik i Møre og Romsdal er altså slik:

Sula 88 innbyggarar per fødd.

Giske 94

Skodje 96

Hareid 101

På Søre Sunnmøre har vi denne rangeringa etter Hareid:

Ulstein 113

Ørsta 115

Herøy 137

Volda 146

Vanylven 233

Sande 322