Tilsetjingsprosessen for ny rådmann i Hareid etter Bent Arild Grytten er inne i avsluttande fase.

– Den første intervjurunda av søkjarane er unnagjort, opplyste ordførar Anders Riise (H) i Hareid formannskap måndag.

Innstiling 28. april

Så skal intervjurunde 2 og tilhøyrande referansesjekk på plass innan kort tid slik at tilsetjingsutvalet skal ha klar si innstilling til kommunestyremøtet 28. april.

Som tidlegare skrive har kommunen leigt inn konsulentar til å finsikte kandidatane.Tilsaman åtte personar har søkt på stillinga.

Dei er:

Tom Haarsaker, (50), arbeidande styreformann, deltid Trondheim.

Ragnhild Velsvik Berge, (56), pleie- og omsorgsleiar Herøy.

Per Ivar Lied, (46), rådgjevar Ørsta.Bent Mathisen, (42), arbeidsledig Bærum.

Berit Aasen, (45), kommunalsjef Herøy.

Rune Dalsbø, (45), CFO, økonomisjef/NK Ålesund.

Sturla Hess Brunvær, (53), administrasjonssjef Ålesund.

I tillegg ønskjer ein søkjar å vere anonym.