Arbeidstilsynet krev utbetring av rutinar og opplæring kring asbest

foto