– Alle sektorane har auka, bortsett frå velferd. Der har vore ein nedgang.

foto