Skal gjennomføre den største kartlegginga av unge sin kvardag nokon gong

foto