Etter skatt utgjorde resultatet etter tre kvartal no i 2014, 158,9 millionar kroner. Det er heile 69,7 millionar kroner betre enn resultatat på same tid i fjor. Etter skatt er resultatet for årets tre fyrste kvartal på 126,3 millionar kroner, mot 57,2 millionar på same tid i 2013. Det er administrerande direktør Njål Sævik særs nøgd med.

- Vi er eit ungt rederi som har gjort store investeringar for å få på plass ei topp moderne flåte. Vi avslutta nybyggingsprogrammet i 2012. Etter den tid har vi konsentrert oss om å skape størst mogleg lønsemd i selskapet. Det meiner eg at vi no viser at vi er godt i gang med, seier Sævik.

God kontraktsdekking

Havila Shipping er av dei større offshore-reiarlaga som har best kontraktsdekking. Ei kontraktsdekking som ser ut til å dekke kostnadane også for 2015 og 2016.

- I dess urolige tidene har vi vore opptekne av å minimere risikoen. Det har vi best kunne få til med lange og gode kontrakter. Vi har heller ingen kostbare nybygg på veg, seier Sævik.

Havila Shipping har no fire milliardar kroner i kontrakter og to milliardar kroner i opsjonar. I 2014 har reiarlaget teikna nye kontrakter for 1,5 milliardar kroner. Det er likevel halvparten av det Havila klarte i 2013, då nye kontrakter for 3 milliardar kroner blei underteikna.