Her er det effektiviteten, ikkje estetikken som rår

foto