Stemninga var høg då KFUK/KFUM-speidarane inntok Holesanden i Snipsøyrdalen i Hareid kommune.

Fleire speidarar var tilstades, då dagens aktivitet på Holesanden gjaldt alle speidarar frå Sunnmøre krins.

Interessa for å bli speidar i Hareid har vore vag dei siste åra. No er interessa i ferd med å ta seg opp att. Dette, og mykje meir om speidardagen, kan du lese meir om i ei av papirutgåvene av Vikebladet Vestposten i veka som kjem.