SSB: Høgaste vekst i sysselsetjinga på nær 25 år

foto