Innestengde på campingplass grunna skred og flaum

foto