Hareid søkjer ny kommunalsjef

foto
Kommunalsjef for oppvekst og kultur får arbeidsplass på oppvekstkontoret, samlokalisert med kommunalsjef og stab for velferdssektoren. Foto: Ole-Ottar Høgstavoll