Vil ha Ørsta/Volda-Oslo vurdert som statleg flyrute

foto