Så mykje gav privatpersonar i gåve til nytt kyrkjebygg i fjor

foto