Farevarsela står i kø: Ventar full storm på Sunnmøre søndag

foto