Ingen haldepunkt for at nye virusendringar vil gi meir alvorleg sjukdom

foto