Djupe spor i grusebana ved Haddal skule vitnar om at nokon driv rallyløp på bana.

- Bana ser ofte ikkje ut om morgonane. Det er lite triveleg for elevane som skal bruke bana til leik og aktivitetar i frimunutta, kommenterer rektor Kjell Runde ved Haddal skule.

Han synest det ser ut som om nokon brukar grusbana på rallyløp.