Både barne- og borgartoget i krinsen Hasund og Dimna starta klokka 11.00.

Ruta gjekk frå Hasund skule til Hasundgot stadion, før toget så gjekk tilbake til skulen.

Alle foto: Joakim Rødven.