Tor-Inge har venta i nesten to år for å konkurrere i NM

foto