– Å opne for opne anlegg er å gå baklengs inn i framtida

foto