Utsette å ta stilling til gravplass eller bustadbygging

foto