Innstillingane si tid var likevel ikkje forbi: – Vanskeleg å få tak i sjøfolk