Difor vil ikkje FRP setje ned eigedomsskatten i budsjettframlegget sitt