I samband med budsjetthandsaminga fremjar Ulstein Venstre verbalframlegg om å starte eit forprosjekt for påbygging av Ulsteinvik Barneskule.

Framlegget sikrar at ein får ei utgreiing om påbygg på barneskulen i Ulsteinvik, samstundes med at ein gjer ei utgreiing om eit nytt kyrkjebygg.

Ulstein Venstre meiner at kommunen kan gjere båe delar for seinare å eventuelt prioritere mellom prosjekta. På det viset slepp kommunnen å miste framdrifta i sakene rundt forprosjekt for ny kyrkje, og for påbygg på barneskulen i Ulsteinvik.

– Påbygget på barneskulen i Ulsteinvik trengs sårt. Situasjonen er ikkje ahldbar slik han er no byggmessig på skulen, argumenterer Pål Grødahl som er gruppeleiar for Ulstein Venstre.

Framlegget frå Ulstein Venstre: "Ulstein kommunestyre ber administrasjonen om å leggje fram ei sak om forprosjekt for påbygging av Ulsteinvik Barneskule. Saka vert å leggje fram i løpet av 1. halvår 2017".

Det vil seie at kommunen ikkje løyver pengar til påbygging i neste års budsjett, men dei forpliktar seg til å sjå på dette neste år.

Les også:

Utbygging av Ulsteinvik barneskule

- Bli kvitt brakkene

Pål Grødahl meiner det er på tide å gjere noko. (arkivfoto)