Det er Ulstein kommunestyre som fastsett fellingsavgifta på hjort i kommunen. Fellingsavgifta i kommunen har vore lik i 2013 og 2014: 350 kroner for vaksne dyr og 220 kroner for kalvar.

No tenkjer kommunen å setje opp avgifta til 379 kroner for vaksne dyr og 230 kroner for kalv. Den nye avgifta skal gjelde frå 2015.

Viltnemnda treng pengar

Viltnemnda har gått med underskot i fleire år, står det i sakspapira til teknisk utval. Den einaste reelle inntektskjelda til fondet er fellingsavgifta. Om dei skal få pengar til å auke kunnskapen sin om vilt og støtte til førebyggande tiltak mot skade frå vilt, er det naudsynt å styrke inntektene gjennom auka fellingsavgift.

Saka skal opp i teknisk utval onsdag 8. oktober.