Det vart ein dramatisk start på dagen for dei tilsette ved Blåhuset, etter at det vart oppdaga at fleire av butikkane hadde fått besøk av ubudne gjestar i løpet av natta.

Politiet er no ferdige med sine undersøkingar på staden, og det meste er tilbake til normalen på kjøpesenteret. Då kan det vere greit å slå av ein spøk om hendingane.

I videoen over kan du sjå butikksjef ved Intersport Straumane, Steffen Frøystad, og kva han meiner Blåhuset må gjere for å møte etterspurnaden i seine nattetimar.

Video: Blåhuset.