Fiskeriministeren vil bruke alle fargar i kartlegginga av havbruksområda

foto