Tek med seg uroa for verfta si framtid tilbake til Stortinget

foto