foto
Denne kvintetten, pluss økonomi- og rekneskapsmedarbeidar Elsa Kleppe, utgjer per i dag Fjord Technology AS, eller berre Fjordtec. Dei fire eigarane av selskapet er senioringeniørane Mikal Marø Warholm (nr. 2 f.v.) og Svein Andre Gjerde, dagleg leiar Trond Liavaag og senioringeniør (elektro), Petter Are Vik. Heilt til venstre ser ein Malene Liavaag, dottera til Trond – og masterstudent i industriell design ved NTNU. Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.

Tok over konkursbuet etter sin eigen arbeidsplass – ut av oska vaks Fjordtec fram