Har halvert talet på unødvendige brannutrykningar

foto