Meiner Ulstein ikkje har kapasitet til å ta oppmodinga frå IMDi