Om lag 90 personar hadde teke beina fatt og gått opp til Høgåsen for å vere med på friluftsgudstenesta i høve 2. pinsedag.

Gudstenesta vart leia av Sjur Sæter.

Alle foto frå Høgsåsen: Joakim Rødven