Prøveordning med innsamling av landbruksplast

foto