Brørne Andreas og Elias Grimstad gjorde reint bord under Ungdommens Musikk Mesterskap i Olavshallen i Trondheim, laurdag 21.november.

Dei er sønene til Erlend og barnebarn til Erling Grimstad.

Andreas og Elias fekk førstepris for strykarar og går rett til Oslo i januar for å konkurrere på nasjonalt nivå.

Under det regionale mesterskapet for Møre og Romsdal, Trøndelagsfylka og Nordland vann dei også Nordeas inspirasjonspris.

15 grupper deltok.

Ein av dommarane overrekte prisen med orda:De viste en fantastisk spilleglede, musikkglede, et helt utrolig samspill og en energi som smittet over på oss alle.