Får ikkje reise på ferie frå Vietnam til Noreg

foto