Naturkrefter raserte gravminne. No er det sett i stand

foto