Skal forske på samanhengen mellom song og smittespreiing

foto