Ordføraren og varaordføraren nådde innsamlingsmåla sine - hoppa på sjøen

foto