I sommar har Ulstein kommune sendt brev til fleire huseigarar i sentrum.

Dei har tidlegare har fått mellombels dispensasjon frå kravet om overbygd parkeringsplass for husvære.

Kommunen meiner at no er tida komen for å realisere biloppstillingsplassar for husværa.

Kommunen viser til at dei har ledige overbygde parkeringsplassar i Ulstein Arena.

Dei kostar 350 000 kroner stykket, det har kommunestyret vedteke.

Desse parkeringsplassane kan huseigarene kjøpe.

I tillegg må dei betale andel av driftskostnadene for parkeringsanlegg.