3 av 20 frå Ulstein

foto
Tre av dei tjue som er med i Talentjakten er frå Ulstein kommune. Vebjørn Skeide (f.v.), Andreas Ingjerd og John Martin Kleven Godø er alle med i programmet, som har som mål å fremje og utfordre Noreg sine med attraktive studentar, med ekstra engasjement, driv og skaparkraft. Foto: Charlotte Danielsen/Talentjakten