(NTB): Tilsvarende tal for 2016 var 3.289 oppdrag.

– Sommeren så langt viser ein liten auke i oppdragsmengden. Vi har fem prosent fleire oppdrag no samanlikna med fjoråret, opplyser pressevakt Lars Mosby Enger i Redningsselskapet.

Flest oppdrag har det vore i Østfold, og landet si mest aktive redningsskøyte har i sommar vore RS «Horn Rescue» på Skjærhalden på Hvaler. Dei logga heile 269 oppdrag frå mai og fram til 1. august. RS «Stormbull» i Stavern og RS «Inge Steensland» i Arendal kjem på dei neste plassane med høvesvis 206 og 201 oppdrag.

Eksplosiv auke i båtbrannar

Framdriftshavari er den hyppigaste årsaken til at båtfolket treng hjelp frå redningsskøytene. I sommar har 1.669 båtar fått assistanse fordi båten har stoppa av ein eller annan grunn. Redningsskøytene har utført 1.370 slepeoppdrag.

Det har også vore ein stor auke i talet på båtbrannar. Så langt denne sommaren har redningsskøytene bidrege i slokkinga av 37 båtbrannar, mot 23 i same perioden i fjor. Det tilsvarar ein auke på heile 61 prosent. Flest brannar har det vore i indre Oslofjord.

13 redningar i sommar

I løpet av desse tre sommarmånadene har Redningsselskapet sine mannskap redda 13 personar frå drukning. Flest redningar er det i Hordaland, der redningsskøytene har redda sju personar.