Sånn vil kommunen få budsjettet til å gå i hop

foto