Har framleis ikkje fått alle pengane sine – snart tre år etter konkursen

foto