Mange var samde om å utsette saka, men ikkje om kvifor