Difor opplever vi storinnrykk av denne fjørkledde krabaten