Fleirtal for pensjon ut på anbod: – Trassar fagorganisasjonane sitt ønske

foto