Sidan 1. januar 2005 har 60 bustadar i Ulstein, Hareid, Sande og Herøy blitt selt for meir enn 4 millionar kroner. I denne oversikta kan du sjå kvar flesteparten av desse ligg.

Les også: Ulsteinvik er mest populært.

Les også: Sjå alle eigedomane som er selt sidan 2005.

Les også: Fritidsvinnarar på Sandsøya

Les også: Desse vart selde i april

Forklaring til kartet: Kvar sirkel viser kor mange eigedomar som er selt i eit område. Klikk på sirkelen for ei meir detaljert visning. Du kan også klikke deg inn på kvar einskild eigedom for å få historikk. Du kan velje å nytte ei kartvisning eller du kan sjå flyfoto over området ved å trykke på firkanten på høgresida i toppen av biletet.