NAV i Møre og Romsdal melder at den siste månaden har arbeidsløysa stige endå meir. Med bakgrunn i dei utfordringane me no ser i fylket vårt er auka som venta. Det er spesielt i mannsdominerte yrke at arbeidsløysa aukar. Den siste månaden er auka i bygg og anlegg 85, innan industriarbeid er auka 67 og innan ingeniør og IKT er auka siste månaden på 15.

I november er det 3957 personar heilt utan arbeid i Møre og Romsdal. Det svarer til 2,8 prosent av arbeidsstokken og er ei auke i arbeidsløysa på 40,2 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I Noreg er arbeisløysa på 2,9 prosent, ei auka på 11,5 prosent samanlikna med same periode i fjor.

Ulstein

I Ulstein kommune er arbeidsløysa no kome opp i 4,0 prosent. Siste månaden er det 30 fleire som står utan arbeid. Det er 136 menn og 43 kvinner.

Hareid

I Hareid kommune er arbeidsløysa på på 4,4 prosent. Den siste månaden har det blitt 18 fleire utan arbeid. Det er 80 menn og 39 kvinner.

Herøy

I Herøy kommune er arbeidsløysa 3,3 prosent. Den siste månaden har det blitt 21 fleire ledige. Det er 103 menn utan arbeid og 49 kvinner.

Sande

Sande kommune har også ei arbeidsløyse på 3,3 prosent. Her har arbeidsløysa faktisk gått ned siste månaden. Det er no 19 færre arbeidslause siste månaden. Det er 30 menn og 16 kvinner utan arbeid.

Nesten høgast i fylket

Vestnes kommune er den kommunen i Møre og Romsdal som har høgast arbeidsløyse, med 5,0 prosent. Hareid kommune kjem på andreplass med 4,4 prosent, deretter kjem Kristiansund kommune kjem på med 4,3 prosent. Så kjem Ulstein på fjerdeplass i fylket med 4,0 prosent.