Førskulelærarutdanninga har vore fast inventar ved Høgskulen i Volda sidan 1971, då skulen heiite Volda lærarskule. I 2013 blei førskulelærarutdanninga erstatta med barnehagelærarutdanninga.

Og tilfeldigvis blei det siste kullet med førskulelærarar uteksaminerte samstundes med det første kullet barnehagelærarar.

Studentar, faglærarar og administrasjonen var for ei tid tilbake samla for ei høgtidleg avslutning av studiet.